Kezdőlap

Severini János (Alsósztregova, 1716. júl. 23.Selmecbánya, 1789. máj. 8.): pedagógus, író. 1755-től haláláig a selmecbányai ev. gimn. ig.-ja volt. Néhány nem túlságosan jelentős történelmi munka mellett filozófiai és állattani könyveket is írt, ez utóbbiakban kidolgozta saját rendszerét. – F, m. Commentatio historica de veteribus incolis Hungariae Cis-Danubianae… (Sopronii, 1767); Conspectus historiae hungaricae a prima gentis, origine… (Lipsiae, 1769 folytatása: Posonii, 1775); Pannonia veterum monumentis illustrata cum Dacia Tibissana (Lipsiae, 1770); Fundamenta historiae civilis… (Posonii, 1773); Tentamen zoologiae Hungaricae, seu historiae animalium, quorum magnam partem alit Hungaria (Posonii, 1779); Philosophia rationalis, seu logica… (Schemnicii, 1789). – Irod. Philosophiai pályamunkák (I., Pest, 1835); J. Kachelmann: Geschichte der Bergstädte (Schemnitz, 1867); ,Természettudományi Társ. Évk. (1940).