Kezdőlap

Sichermann Bernát (Érmihályfalva, 1860. márc. 1.Bp., 1934. márc. 2.): ügyvéd, jogi író. Bp.-en jogi doktorátust és ügyvédi oklevelet szerzett. Kassán és Bp.-en ügyvéd, a Magyar Általános Hitelbank, számos más bank, a Takarékpénztárak és Bankok Egyesületének (TÉBE) jogtanácsosa, az Orsz. Ügyvédszövetség elnöke. Részt vett több kereskedelmi jogi javaslat előkészítésében. Mint kormányküldött tárgyalt a váltó- és csekkjog egyesítéséről a Hágában 1910-ben és 1921-ben tartott nemzetközi konferenciákon. – F. m. A szóbeliség és az írásbeliség a perrendtartásban (Kassa, 1884); A chèque (Kassa, 1895); Az osztrák chèque-törvényjavaslatról (Bp., 1897); A biztosítéki jelzálogról (Bp., 1914). – Irod. Tanulmányok S. B. születése 70-ik évfordulójának megünneplésére (Bp., 1930).