Kezdőlap

Siebenlinder János; de Septemtiliis (?? 1438. febr. 24. és 1440. febr. 21. között) harmincados. Neve után ítélve a Sáros vm.-i Hét hársról (németül Siebenlinden, latinul Septemtilia) származott. Budára költözött, ahol már 1392-ben esküdt, később a kir.-né szolgálatába lépett, s mint harmincados 1436-ban vámtarifát adott ki. 1406-, 1412-. 1415-ben budai bíró, 1434 – 37-ben körmöci kamaraispán, 1436-ban harmincados, óbudai és solymári várnagy. Özvegye 1440-ben Erzsébet kir.-né szolgálatában állt. Esetleg benne sejthetjük a budai jog kodifikátorát. – Irod. Mollay Károly: Das Ofner Stadtrecht (Bp., 1959).