Kezdőlap

’Sigmond Elek (Kolozsvár, 1873. febr. 26.Bp., 1939. szept. 30.): vegyészmérnök, agrogeológus, műegyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1915, r. 1925). A korszerű m. talajtani kutatások megalapítója, a talajtan nemzetközileg elismert művelője. 1895-ben a bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki, 1898-ban a kolozsvári tudományegy.-en bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1899-től 1905-ig mint vegyész dolgozott a Magyaróvári Növénytermesztési Orsz. Kísérleti Állomáson. 1905- től 1907-ig a műegy. megbízásából Európában és az USA-ban tanulmányozta a mezőgazdasági vegyipart. 1908-ban megszervezte a műegy. mezőgazdasági kémiai-technológiai tanszékét, amelynek 1910-ben ny. r. tanán lett. A Bp.-en 1909-ben tartott I. Nemzetközi Agrogeológiai Konferencia szervezője, a Nemzetközi Talajtani Társulatnak egyik alapítója, 1910-től tagja, és a talajkémiai és szikestalaj-bizottság elnöke volt. Mint az Orsz. Chemiai Intézet vezetője (1926 – 34-ben), megszervezte a talajlaboratóriumokat. a talajvizsgáló hálózatot és a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazását. Katatásai elsősorban a talajok jellegzetes tulajdonságainak és a szikes talajok vizsgálatára és termékennyé tételére irányultak. Önálló talajtani felfogását a klasszikus orosz talajtani isk. alapjaira támaszkodva alakította ki A talajok mezőgazdasági használhatósága szerint talajosztályozási rendszert dolgozott ki, a talajtípusokat eredetük alapján csoportosítva. A Magy. Élelmezés-Ipari Tudományos Egyesület 1956-ban évenként kiosztásra kerülő ’Sigmond Elek-emlékérmet alapított. – F. m. Adatok a keményítő és származékai elméletéhez a diastatikus megbontás alapján (Kolozsvár, 1897); Mezőgazdasági chemia (Bp., 1904); A mezőgazdasági növények legfontosabb táplálóanyagai (Bp., 1910); A talajvizsgálat mechanikai és fizikai módszerei (Bp., 1916); Mezőgazdaságyi chemiai technológia (Bp., 1919); A hazai szikesek és megjavításuk módja (Bp., 1923. angolul: Hungarian Alkali Soils and Methods of their Reclamation. Berkeley, 1927); A mezőgazdasági növények termelési tényezői (Bp., 1930); Általános talajtan (Bp., 1934, angolul: The Principles of Soil Science. London, 1938). – Irod. Grenczer Béla:’S. E. (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl. 1939); Mados László: ’S. E. dr. (Kísérletügyi Közl. 1939. 42. sz); Páter Károly: ’S. E.. emlékére (Agrokémia és Talajtan, 1954); ’S. E. emlékszám (Agrokémia és Talajtan, 1954. 4. sz.); Nóber Imre: Emlékezés ’S. E.-re (Agrártudomány, Bp., 1954): Di Gléria János: Megemlékezés ’S. E. munkásságáról halálának 20. évfordulóján (Magy. Kém. 1959. 11. sz.); Hargitai László: Dr. ’S. E. (Bp., 1963); Krámer Mihály: ’S. E. agrokémiai munkássága (Agrokémia és Talajtan, 1963. 2. sz.).