Kezdőlap

Simay István (Szalacs, 1833. júl. 10.? ): tanár. A szabadságharcban mint közhonvéd vett részt. Utána egy ideig bujdosott, majd Nagyváradon elvégezte a tanítóképzőt. Gyulán tanított, 1872-től Aradon polgári isk. tanár, 1878-től 1889-ig igazgató, utána iskolafelügyelő. 1870-ben megalapította az Aradvidéki Tanítóegyletet. Cikkeiben – amelyek főleg a pedagógiai szaklapokban jelentek meg – didaktikai és felnőttoktatási kérdésekkel foglalkozott. – F. m. A felnőttek oktatásának reformja hazánkban… (Arad, 1875).