Kezdőlap

Simon Endre (Bp., 1932. júl. 20.Bp., 1984. okt. 25.): filozófiatörténész, tanár, a filozófiai tudományok kandidátusa (1975). Felsőszintű tanulmányait 1954-ben fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegy. Bölcsészettudományi Karán (ELTE BTK) filozófia szakon. 1954-től 1957-ig a Lenin Intézetben tanársegédként dolgozott. 1957-től 1960-ig az ELTE BTK dialektikus materializmus tanszékén tudományos segédmunkatárs, majd 1960-tól a BTK filozófia, később filozófiatörténeti tanszék adjunktusa, 1976-tól haláláig egy.-i docens. 1963-tól folyamatosan oktatott a Bp.-i Pártbizottság Marxizmus-Leninizmus Esti Egy.-ének filozófiai tanszékén. Oktatói, kutatói munkája a filozófiatörténet több területére kiterjedt az antikvitástól az újkori polgári filozófián át a marxizmus klasszikusaiig. – F. m. A társadalom, a vallás és az erkölcs kérdései Locke tanításában (Magy. Filozófiai Szle, 1964. 1. sz.; angolul: Annales Univ. Scient. Bp. R. Eötvös Nom., Philos. sociol.); Rabszolgaság, tulajdon, kormányzati forma és természe jog Arisztotelész politikájában (Magy. Filozófiai Szle, 1969. 2. sz.); Kölcsönhatás és ellentétek egysége Arisztotelésznél (Filozófiai Figyelő, 1981. 3-4. sz.); Lenin für die Verteidigung des Materialismus (Briefe an Gorki und andecs. 1908-1910. Ann. Univ. Scient, Bp. R. Eötvös Notn. Philos. sociol. 16. 1982).