Kezdőlap

Simon József (Szenyér, 1892. máj. 6.Marcali, 1919. aug. 28.): r. k. pap. Miután pappá szentelték, Marcaliban káplán. Már a Tanácsköztársaság előtt hitet tett a népuralom mellett. A Tanácsköztársaság idején közreműködött a Somogy vm.-i termelőszövetkezetek létrehozásában. Meggyőződéses híve lett a Tanácsköztársaságnak, a szószékről is támogatta a proletárdiktatúrát. A tanácshatalom bukása után 1919 aug.-ában a Prónay-tisztek halálra kínozták. – Irod. Szolga Tamás: S. pap halálának 42. évfordulójára (Somogyi Néplap, 1961. aug. 29.); Simon Lajos: Prónay hintaján (Esti Hírlap, 1962. máj. 5.); Andrássy Antal: A hóhér tollat fogott (Somogyi Néplap, 1963. okt. 27.). – Szi. Hamburger Jenő: Latinka ballada.