Kezdőlap

Simon Jukundián (Csíkszentkirály, 1813. ápr. 29.Nagyszeben, 1894. ápr. 22.): Ferenc-rendi pap-tanár, zenei író. Csíksomlyón, Bécsben tanult. Volt hitszónok, tanító, tanár, tanítóképző intézeti ig. Csíksomlyón, tartományfőnök is. 1893-tól haláláig Nagyszebenben működött. Az erdélyi modern tanítóképzés egyik megalapozója. 1869-ben adta ki először énekeskönyvét, melynek a Kájoni János-féle Csíki Cantionale volt az alapja. Ebben mintegy 97, a nép ajkáról gyűjtött éneket közölt. – F. m. Katolikus egyházi énekeskönyv (Kolozsvár, 1869). – Irod. György József: A ferencrendiek élete és működése Erdélyben (Kolozsvár, 1930); Biró Vencel – Boros Fortunát: Erdélyi katolikus nagyok (Kolozsvár, 1941).