Kezdőlap

Simon László (Munkács, 1912Debrecen, 1968. aug. 26.): pedagógus, geográfus. Debrecenben történelem–földrajz szakos középisk. tanári oklevelet, bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Ugyanott fizetés nélküli tanársegéd (1936–40), a Tanárképző Intézet Gyakorló Gimn.-ának tanára (1940–45). Debrecenben kezdte tudományos kutatásait. Behatóan foglalkozott a társadalmi fejlődés kérdéseivel, tagja lett az Ady Társaságnak, a 40-es évek elején a társaság főtitkára volt. 1945 nyarán az SZDP tagja lett, Bp.-re került mint az ideiglenes kormány kultuszmin.-i államtitkára. Ezt a tisztséget 1947-ig töltötte be. Utána megszervezte és vezette a Földrajzi Könyv- és Térképtárat (1949), amely a m. földrajzi kutatás központja lett. A Földrajzi Társaságnak újjáalakulása (1953) után tagja, majd főtitkára volt haláláig. Dolgozott az MTA Földrajztudományi Kutató Csoportjában is. Fő munkaterülete a tanárok továbbképzésének előmozdítása, feltételeinek biztosítása, továbbá a tudományos tájszervezés volt. – F. m. A tőkés országok gazdaságföldrajza (Bp., 1950); A belterjes mezőgazdaság területi kérdései Magyarországan (Bp., 1964); Az öntözéses mezőgazdaság lehetősége a földi homokhátságainkon (Bp., 1968). – Irod. S. L. (Földrajzi Közlemények, 1968. 4. sz.); S. L. (Földrajz Tanítása, 1968. 6. sz.).