Kezdőlap

Simontsits János (? 1783Pest, 1856. júl. 25.): a Nemzeti Színház igazgatója. Mint Pest vm. másodalispánja, kezdettől fogva vezető szerepet játszott a Pest vm. színházaként megnyíló Pesti Magyar Színház kormányzásában. Az intézmény létrejöttét adománnyal és részvényjegyzéssel segítette elő. 1837-től 1840-ig tagja volt a színházat igazgató vármegyei választmánynak. 1840 től a Nemzeti Színház kormányzó választmányának, 1841 – 43 között, valamint 1849 – 52 között a Nemzeti Színház ig.-ja, 1852-től gazdasági ig.-ja volt. Hivatalát díjazás nélkül, a nemzeti ügy iránti lelkesedésből a legnehezebb időkben is helytállva látta el. – Irod. Pukánszkyné Kádár Jolán: A Nemzeti Színház százéves története (I – II., Bp., 1938 – 40).