Kezdőlap

Simonyi Jenő (Veszprém, 1860. máj. 12.? ): földrajzi író. 1882-ben nyert tanári oklevelet a bp.-i tanárképző intézetben. 1882-től bp.-i polgári és főreálisk.-ban tanított. 1887-től a bp.-i Kereskedelmi Ak., 1898-tól kezdve a Kereskedelmi Iskolai Tanárképző tanára volt. Több évtizedes tanári működése során nép-, polgári és kereskedelmi isk.-k használatára számos földrajzi tankönyvet írt. – F. m. Kaloda környéke (Bp., 1882); Idegen népek között, messze földön (Bp., 1888); A sarkvidéki felfedezések története (Bp., 1890); A világkereskedelem (Bp., 1899); Az Alduna (Bp., 1910); A Magas-Tátra és környéke (Bp., 1910); A világkereskedelem és természetes tényezői (Bp., é. n.).