Kezdőlap

Simonyi József, báró (Nagykálló, 1777. febr. 18.Arad, 1837. okt.): huszár ezredes, óbester, ~ Lajos politikus apja. Apja mészárosmester. Önként állt katonának s olyan vitézül harcolt, hogy mint huszár főhadnagy 1802-ben elnyerte a Mária Terézia-rendet s ezzel 1806-ban az osztrák, 1815-ben a m. bárói rangot. Később ezredességig vitte. Részt vett többek között a wagrami és a lipcsei csatában. 1828-ban felfüggesztették az ezredparancsnokságtól. Négy évig vizsgálat folyt ellene. Az 1832. ápr. 23-án hozott ítélet megfosztotta rangjától s több évi várfogságot szabott rá. Fél év múlva börtönében meghalt. Elitéltetésének oka nincs tisztázva – Irod. Nagy Pál: Vitézvári báró S. J… élete leírása (Pest, 1819); Nagy Géza: Vitézvári br. S. J. (Hadtörténelmi Közl. 1911, 1912); Takács József: G. Simonyi óbester, a legvitézebb huszár (Bp., 1941). – Szi. Jókai Mór: A legvitézebb huszár (elb., Pest, 1856).