Kezdőlap

Sina Simon, báró (Bécs, 1810. aug. 15.Bécs, 1876. ápr. 15.): görög eredetű bankár és magyar arisztokrata, nagybirtokos, az MTA ig. tagja (1858). ~ György fia, korának egyik leggazdagabb embere. Bőkezűen adakozott gazdasági, kulturális és emberbaráti célokra (Köztelek, MNM, kórházak, vakok intézete, Bazilika, Nemzeti Színház), az MTA mai épülete költségeinek jelentős részét is ő fedezte. Az MTA-nak legnagyobb összeggel volt alapítója. Mezőgazdasági pályamunkákat íratott, árva gyermekeket neveltetett. Az athéni egy, és csillagvizsgáló felállítását teljes egészében ő tette lehetővé. Görög követ volt Bécsben, Berlinben és Münchenben. 1832-ben osztrák és m. báróságot kapott. – Irod. Tóth Lőrinc: S. S. (Ért. a Társ. tud. köréből, 1884); Galgóczy Károly: Báró S. S. (OMGE Emlékkve, IV. füz. Bp., 1884.)