Kezdőlap

Sinai Miklós (Hajdúbagos, 1730Debrecen, 1808. jún. 27.): tanár, ref. püspök, egyháztörténész. Debrecenben, 1755-től Bécsben, Oxfordban, a groningeni, franekeri egy.-en folytatta tanulmányait. 1759-ben kunmadarasi lelkész, 1760-tól debreceni főisk. tanár volt. A világiaknak az egyházi kormányzatban való részvétele ellen küzdve hosszú konfliktusokba bonyolódott. 1791-ben püspöknek választották, de nemsokára mind a püspökségtől, mind tanári állásától megfosztották. Főleg protestáns egyháztörténettel foglalkozott, anyaga azonban legnagyobbrészt kéziratban maradt. – F. m. Sylloge actorum… (Victor de Chorebe álnéven, Pest, 1790); Egyháztörténeti előadásai (kiadta Herpay Gábor, Debrecen, 1911). – Irod. Révész Imre: S. M. és kora (Bp., 1959).