Kezdőlap

Sipos István (Mohács, 1875. febr. 1.Pécs, 1949. dec. 2.): kanonok, egyházjogi író. Előbb káplán Baranya vm.-ben, majd 1906- tól a pécsi kat. teológián az egyháztörténelem és az egyházjog tanára, a pécsi egy. jogi karán az egyházjog előadója. 1923-ban pápai kamarás, 1927-ben szászvári apát, 1931-ben kanonok. 1936-ban a mo.-i szemináriumok apostoli vizitátora. Egyházjogi tankönyvét latin nyelvre is lefordították. – F. m. Az új egyházi törvénykönyv (Pécs, 1918); Katolikus egyházjog (Pécs, 1938); Egyházi perrendtartás… (Pécs, 1943); Enchiridion juris canonici (Bp., 1947; Roma, 1945 – 1960); A katolikus házasság jog rendszere a Codex Juris Canoni szerint (Gálos Lászlóval, Bp., 1960).