Kezdőlap

Sipőcz Lajos (Pest, 1850. febr. 24.Bp., 1921. jún. 27.): vegyész. Egy.-i tanulmányait Bécsben végezte, bölcsészdoktori oklevelét a grazi egy.-en szerezte. 1880-tól élete nagy részében Karlsbad város vegyésze és a sófőző ig.-ja volt. Ásványelemzéseit a hazai és nemzetközi irodalom egyaránt elismeri. Neki köszönhetők a felsőbányai wolframit, a nagyági nemesfém-telluridok (szilvánit, nagyágit), a börzsönyi wehrlit stb. első elemzései. Vizsgálatainak eredményeit főként a Tshermak’s Mineralogische Mittheilungen c. lapban és a Mathematikai és Természettudományi Értesítőben tette közzé. – F. m. Karlsbad forrásai és forrástermékei (1853). – Irod. Koch Sándor: A magyar ásványtan története (Bp., 1952).