Kezdőlap

Sipőcz László (Pest, 1848Bp., 1916. okt. 16.): árvaszéki elnök, jogi író, ~ Jenő apja. Előbb bírósági joggyakornok (1869 – 71), később fővárosi fogalmazó, 1886-tól árvaszéki elnök. Kidolgozta az árvaszék szervezeti és eljárási szabályait, ügyrendjét és a gyámpénztári szabályrendeletet, amelyekkel sikerült bizonyos rendet teremtenie az árvaszék elhanyagolt ügyvitelében és vagyonkezelésében. A Fodor Ármin-féle Magyar Magánjog c. gyűjteményes munkában ~ írta a szülők és a gyermekek közötti jogviszonyról, továbbá a gyámságról és a gondnokságról szóló részeket. – F. m. A gyámsági törvény (Bp., 1882); Családjog (Bp., 1899); A törvénytelen gyermekek jogállása (Bp., 1902).