Kezdőlap

Skaricza Máté (Ráckeve, 1544Ráckeve, 1591. márc. 21.): ref. lelkész, énekszerző, egyik első életrajzírónk. (Szegedi Kiss István élete). Egyévi pesti rektorság után 1564 – 68 között Ráckevén tanító. Erdélyben is megfordult. 1569 – 1572 között külföldön járt. Padua, Genf, Bázel, Wittenberg voltak főbb állomásai, de Párizsba és Londonba is eljutott. Hazaérkezése után őt választották meg Ráckevén Szegedi Kiss István utódjául, kinek műveit sajtó alá rendezte. Zsoltárokat is fordított. Szülővárosa verses történetét Magdics István adta ki 1888-ban. – F. m. Vita Stephani Szegedini (Basel, 1585); Az mennyei paradicsomnak dicsőségéről szép versek (a Lugossy-kódex és Szenczi Molnár Imádságoskönyve tartotta fenn, 1620). – Irod. Barla Jenő: S. M. élete (Bp., 1902); Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).