Kezdőlap

Skerlecz Miklós (Zágráb, 1731? , 1799): horvát származású politikus, közgazdasági író. Egerben, Bécsben és Bolognában végezte tanulmányait. 1756-ban Zágráb vm. szolgálatába lépett. 1763-tól orsz. Főjegyző (protonotarius). Jelen volt az 1764-i ogy.-en. 1776-tól 1779-ig kir. helytartótanácsi tanácsos. 1782-től Zágráb vm. főispánja. II. József uralkodásának utolsó éveiben és az 1790 – 91-i ogy.-en a nemesi mozgalom egyik vezető alakja. 1791 – 1793 közt a kereskedelmi bizottság munkálataiban ~nek volt a legnagyobb szerepe. Törekvései az ország alárendelt helyzeté)zől való kiemelésére, gazdasági önállóságának biztosítására, az ipar fejlesztésére, külön vámterület biztosítására és új vámszabályzat kidolgozására irányultak. Ugyanakkor tiltakozott az ellen, hogy a magyart államnyelvvé tegyék, helyette a latin fenntartása mellett tört lándzsát. – F. m. Descriptio physico-politicae situationis Regni Hungariae relata ad Commercium… (Posonii, 1802); Projectum legum motivatum in objecto oeconomiae publicae et commercii perferendarum… (Posonii, 1826); Skerlecz Miklós báró művei (kiadta Berényi Pál, Bp., 1914).