Kezdőlap

Solt Andor, Speneder (Bp., 1904. máj. 26.Bp., 1978. dec. 14.): irodalomtörténész, tanár, az irodalomtudományok kandidátusa (1962). Császár Elemér tanítványa volt a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-en, m.-német szakon szerzett diplomát 1929-ben. 1929-30ban a bécsi Collegium Hungaricumban megismerkedett a színháztudomány európai hírű műhelyével, Joseph Gregoriskolájával. Kisfaludy Károlyról (1930) írt portrét, Történeti drámairodalmunk a szabadságharc előtt c. műfajtörténeti tanulmányát 1934-ben adta ki. 1930 és 1946 között különböző középisk.-kban tanított. 1946-ban a Pázmány Péter Tudományegy. magántanára lett. 1949-1951 között a Közoktatásügyi Min.-ban dolgozott, 1951-1953 között bp.-i középisk. tanár, 1953-54-ben a bp.-i Pedagógiai Főisk. m. irodalmi tanszékének adjunktusa. 1954-1958 között az Eötvös Loránd Tudományegy. (ELTE) újságírói tanszékén tanított. A cinkotai Szerb Antal Gimn.-ban tanár 1958-1968 között. Sajtó alá rendezte Katona József műveinek legteljesebb gyűjteményét, valamint Vörösmarty művei kritikai kiadásának három kötetét. – F. m. A magyar dráma színpadi műformáinak kialakulása a 19. sz. első harmadában. Drámairodalmunk német kapcsolatai 1792-től 1837-ig (Bp., 1933); Gróf Károlyi Sándor élete és alkotásai (Kovalovszky Miklóssal, Bp., 1942); Dramaturgiai irodalmunk kezdetei 1772-1968 (Bp., 1970); Jókai Milton c. drámája (Irod. tört. Közl., 1975). – Irod. Horváth Károly: S. A. (Irod. tört. Közl., 1978. 5-6. sz.); Nagy Miklós: S. A. (Irod. tört., 1979. 3. sz.).