Kezdőlap

Soltész Elemér (Ombod, 1874. ápr. 18.Bp., 1957. aug. 7.): ref. püspök. A debreceni kollégiumban 1898-ban lelkészi oklevelet szerzett, egy évig a párizsi egy. ösztöndíjasa a protestáns teológiai szakon. 1899-től 1923- ig Nagybányán lelkész, a tiszántúli egyházkerület aljegyzője. Itt szerk. az Igehirdető c. folyóiratot (1906 – 1919) Révész Jánossal. 1923-tól 1948-ig protestáns tábori püspök Bp.-en. 1929-ben a debreceni egy.-en a hittudományok doktorává, 1948-ban a pápai ref. teológiai ak. t. tanárává avatták. Számos teológiai és társadalmi tárgyú cikke jelent meg a folyóiratokban. – F. m. Ünnepnapok (I -IV., egyházi beszédek, Nagybánya-Bp.). – Irod. Esze Tamás: S. E. (Ref. Egyház, 1957. 10. sz.); Dezső László: S. E. (Egyháztörténet, Bp., 1958.)