Kezdőlap

Soltra Alajos (Selye, 1826. jan. 20.Ráckeve, 1891. júl. 8.): ref. pap, orvos. Tanult Debrecenben, Pesten, Münchenben. 1854-től haláláig Ráckevén ref. pap és gyakorló orvos. A csurgói ref. gimn. és a debreceni ref. kollégium egyik nagy alapítványtevője. Védelmezte a kálvinista ortodoxiát a veszélyesnek tartott – racionalistákkal – szemben. – F. m. A lelkipásztori orvostan történeti fejlődése (Sárospataki Füz., 1859). – Irod. Baksay Sándor: Összegyűjtött irodalmi dolgozatai (II., Bp., 1917); András Ida: A híres, nevezetes S. A. alapítvány (Pestmegyei Hírlap, 1967. júl. 21.).