Kezdőlap

Sóltz Gyula (Igló, 1837Bp., 1913): erdőmérnök. 1858 – 61-ben a selmecbányai Erdészeti Ak.-n tanult. Körmöcbányán, Bélabányán, Selmecbányán és Diósgyőrött működött. 1871-től a selmecbányai ak. erdőmérnöki szakán tanár. Erdőbecsléstant, erdőrendezéstant, erdőérték-számítástant, statisztikát és erdőtörténetet adott elő 1893-ig és ez idő alatt részt vett a magyar nyelvű erdészeti irodalom és szakoktatás megszervezésében. Utána máramarosszigeti erdőigazgató. 1895-ben a földművelésügyi min. kincstári erdőbirtokok ügyosztályának élére került, majd 1897-ben országos főerdőmesterré nevezték ki. 1904-ben nyugalomba vonult. Az Erdészeti Lapokban igen sok közleménye jelent meg, különösen a legelőkérdés erdőgazdasági és közgazdasági szempontjairól. – F. m. Az erdőbecsléstan kézikönyve (Fekete Lajossal, Selmecbánya, 1882). – Irod. S. Gy. (Erdészeti L. 1913.)