Kezdőlap

Sólyom Fekete Ferenc (Almaszeg, 1839. okt. LDéva, 1906. aug. 2.): jogász, történész. A pesti egy.-en tanult. 1864-től 1866-ig Pest vm. pilisi járásában tisztviselő, 1867-től Nagyváradon ügyvéd volt. 1869-től Bihar vm.-i tiszti ügyész, 1871-től ügyész Körösbányán, 1875-től törvényszéki elnök Déván. 1890. körül megvakult s nyugdíjba ment. Nagyváradon Tisza Kálmán baráti körébe került, és a Tisza-féle bihari pontok-nak egyik kidolgozója lett. 1867. jún. 8-tól 1869. máj. 1-ig az általa alapított balközép szellemű Bihar c. napilap felelős szerk.-je. 1879-ben megalapította a Hunyad-vármegyei Történelmi és Régészeti Társulatot, 1885-ben egyik alapítója az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek (EMKE). 1887-ben kezdeményezte a dévai kincstári birtokra a bukovinai székelyek egy csoportjának letelepítését. – F. m. A közönséges és a részszerű magyar egyházjog elemei (Bp., 1872). – Irod. Sándor József: Az EMKE megalapítása . . (Kolozsvár, 1910).