Kezdőlap

Somfai János, Stromfeld (Bp., 1871. jún. 10.Nagybecskerek, 1941. jún. 10.): író, újságíró. Stromfeld Aurél bátyja. Fiatal korában Bp.-en újságíró, cikkei a Magyar Államban jelentek meg. Több regényt és két színdarabot írt, az utóbbiakat Nagybecskereken adták elő. 1903-ban Nagybecskerekre költözött, átvette a Torontál c. lap szerkesztését. Újságjában szocialista eszméket hirdetett, ezért számos esetben pénzbüntetésre, néhány napi államfogházra ítélték. 1917-ben, miután a szerkesztőségből kizárták, bevonultatták és a Conti utcai katonai büntetőintézetbe osztották be mint írnokot. A Tanácsköztársaság idején az egyik egri lap szerkesztésével bízták meg. A lap máj. 1-i számában közölte a Nagybecskereken 1906-ban megjelent Forradalom c. regényének a május 1. megünnepléséről szóló részét. Ezért a proletárdiktatúra bukása után egyévi börtönre ítélték, s a büntetés letöltése után internálták. Megszökött, Ausztriába menekült s a Bécsi Magyar Újság munkatársa lett. 1921-ben tért vissza Nagybecskerekre s egy könyvkereskedést vezetett. Tisztázatlan körülmények között halt meg. – M. Vázlatok (elbeszélések, Bp., 1895); Hamlet asszonyság (Bp., 1898); Kutyavásár és más apró históriák (Bp., 1903); Két világ. Egy kapitalista és egy szocialista levelei és néhány novella (Nagybecskerek, 1913). – Irod. Feleki László: Egy elfelejtett szocialista író, S. (Stromfeld) J. (Élet és Irod., 1971. 12. sz.).