Kezdőlap

Somkuthy József (Folt, 1883. ápr. 20.? ): vezérezredes, miniszter. Tüzérségi katonai isk.-t végzett, majd 1903-ban tüzér hadnaggyá avatták. 1907 – 1910-ben elvégezte a bécsi hadiisk.-t, s hamarosan a császári h kir. hadsereg vezérkarához került. Az I. világháborúban egyik hadseregparancsnokságon, majd a hadseregfőparancsnokság hadműveleti irodíjában teljesített szolgálatot. Alakulásakor belépett a nemzeti hadseregbe, s itt is mint vezérkari tiszt Horthy Miklós mellett, majd a vezérkari főnökség hadműveleti irodájában szolgált 1921 jún.-áig. Az 1920 – 30-as években csapatnál zászlóaljparancsnokként is szolgált, majd a honvédség főparancsnokának szárnysegédje, Horthy kormányzó katonai irodájának főnöke. 1935. jan -tól a vezérkar főnöke, 1936. szept. 2-től okt. 6-ig a Gömbős-kormány honvédelmi minisztere. Gömbös halála után, a kormány lemondásakor ment nyugdíjba.