Kezdőlap

Somogy Lipót, Somogyi (Szentmárton, 1748. nov. 19.Szombathely, 1822. febr. 20.): egyházi író, r. k. püspök. Bölcsészeli és teológiai tanulmányait Győrött és a bécsi Pazmaneumban végezte. 1771-ben szentelték pappá. A jezsuita rend feloszlatása után 1773-ban Győrött tanár. 1787-ben megkapta á kismartoni plébániát. 1790-ben győri kanonok, 1806-ban szombathelyi püspök lett. A megye alispánjához írt levelét a Pesten felállítandó nemzeti színház ügyében a Bpesti Hírlap 1903. 342. számában közölték. – Irod. Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története (Szombathely, 1929).