Kezdőlap

Somogyi Ambrus, Simigianus (? , 1564Dés, 1637): nótárius, történetíró. Családja Somogy vm.-ből a török elől menekült északra. Az 1600-as évek elejétől 1633-ig Belső – Szolnok vm. nótáriusa, 1602 – 03-ban Basta hadai elől Besztercére húzódott. 1612-ben Forgách Zsigmond támadásakor hűséget esküdött a császárnak, amiért Báthori Gábor fejedelem elfogatási parancsot adott ki ellene, de 1613. febr. 24-én kegyelmet kapott. 1637-ben Dés városbírája. Besztercei tartózkodása alatt kezdte meg történeti művének írását, melyben az 1490 – 1606. évek közti eseményeket mondja el. Munkája első részében Ioviusra, majd Zsámbokyra támaszkodik, a Báthoriak koráról viszont főként saját élményei és értesülései alapján ír. – F. m. Historica rerum Ungaricarum et Transylvanicarum (Kiadta J. C. Eder: Scriptores rerum Transsilvanicarum, I – II., Nagyszeben, 1797 – 1840). – Irod. Lukinich Imre: Adatok S. A. életéhez (Századok, 1906).