Kezdőlap

Somogyi Ede (Kaposvár, 1852. jan. 16.Bp., 1921. aug. 1.): újságíró. 1873-tól 1876-ig Lónyay Menyhért titkára, 1877-től hites törvényszéki tolmács. 1878-tól 1885-ig szerk. az első nagyobb, bár befejezetlenül maradt 15 kötetes Magyar Lexikont. 1880-tól az Ország-Világ, 1886-tól a Nemzeti Újság szerk.- je, majd az Egyetértés, a Pesti Hírlap és a Neues Pester Journal külpolitikai munkatársa. 1892-től a Budapesti Hírlap szerkesztőségének a tagja. A sumér-m. nyelvrokonság dilettáns tévtanának hirdetője. Számos nyelvészeti munkája, ötnyelvű szótára és nyelvkönyve is megjelent. Sokat fordított; Tolsztoj Kreutzer-szonátájának első m. fordítója (1890). – F. m. Emlékezzünk régiekről (Bp., 1907). – Irod. Egy tudós újságíró (Új Élet, 1966. 1, sz.).