Kezdőlap

Somogyi György (Szeged, 1912. júl. 5.Bp., 1977. aug. 10.): orvos, belgyógyász, egyetemi docens, az orvostudományok kandidátusa (1957). Bolognában szerezte orvosi diplomáját (1936). Visszatért Mo.-ra és belépett az SZDP-be. 1937-ben a spanyol frontra ment, ahol a Münnich Ferenc vezette Nemzetközi Brigád zászlóaljorvosa, majd orvosszázadosa lett. 1937-ben a Spanyol Kommunista Párt felvette tagjai közé. 1939-ben, a katalán front összeomlása után a francia hatóságok internáló táborba zárták. A visszavonuló osztagban Rajk László politikai biztos közvetlen munkatársa volt. 1939-ben a Nemzetközi Brigád orvoscsoportjával Kínába ment, s ott a Vöröskeresztnél, majd az Egyesült Nemzetek Segélyezési és Újjáépítési Hivatala (UNRRA) irodájánál dolgozott. 1947 októberében tért haza Mo.-ra, 1947. dec.-től 1949. márc.-ig az Orsz. Közegészségtani Intézet adjunktusa. 1949. márc.-tól 1953. máj.-ig a Központi Statisztikai Hivatalban az egészségügyi és kulturális főosztály h. vezetője. 1953–55-ben az Orsz. Közegészségügyi Intézetben tudományos kutató. 1955. okt.–1957. febr. között az Egészségügyi Min. statisztikai osztályát vezette. Utána az Orsz. Reuma- és Fizioterápiás Intézet belosztályának adjunktusa. 1958-ban a Bp.-i (később Semmelweis) Orvostudományi Egy. II. sz. Belgyógyászati Klinikájára került. 1959-től foglalkozott a radioaktív izotópok diagnosztikai alkalmazásával. Jelentős szerepet játszott a klinika izotóplaboratóriumának megszervezésében, amelynek 1960-tól haláláig docensként vezetője volt. Elsők között vezette be a hazai gyakorlatba a radiorenográfiát, a radiocirkulográfiás perctérfogat-meghatározást. Kutatási eredményeit több mint félszáz közleményben és három könyvben tette közzé. A Magyar Nukleáris O. T. választmányi és az MTA Egészségügyi Szakbizottságának tagja volt. Számos kitüntetést kapott. – M. Az egészségügyi statisztika alapjai (Bp., 1952); Egészségügyi statisztika (Bp., 1954); Radioaktív izotópok diagnosztikai alkalmazása (társszerzőkkel, Bp., 1968); Radiorenogram (Belgyógyászati vesebajok, szerkesztette Gömöri Pál, Bp., 1966). – Irod. Dr. Morvai Veronika: Dr. S. Gy. (Orvosegyetem, 1977. 13. sz.).