Kezdőlap

Somorjai M. János, Samarjai (Polgárd, 1585. febr. 21.Halászi, 1647 körül): lutheránus szuperintendens. Először szenci és nagyszombati iskolamester. Heidelbergi tanulmányút (1609 – 11) után visszatért Nagyszombatba, majd 1612-ben Nagymagyaron, 1615-ben Csalányon prédikátor. 1623-ban a somorjai egyházkerület szuperintendense. A kálvini és lutheri ref. irányzatok egyesítésén fáradozott. – F. m. Magyar harmónia az ágostai és helvét hitvallás hasonlóságairól (Pápa, 1628); A Helvétiai valláson levő Ecclesiaknak egyházi ceremoniajokról (Lőcse, 1636). – Irod. Zoványi Jenő: Theológiai ismeretek tára (III. Mezőtúr, 1901).