Kezdőlap

Somosi János, Somossy, eredeti nevén Ködöbőcz (Bodzásújlak, 1783. máj. 24.Sárospatak, 1855, aug. 21.): ref. teológus, tanár, héber nyelvész, az MTA l. tagja (1834). Tanulmányait Sárospatakon 1814-ben és Göttingenben végezte. 1815 végén tért vissza Mo: ra, Sárospatakon tanár, 1818-tól teológiai tanár lett. Zemplén és Tolna vm. táblabírája volt. 1835-ben ő adta ki a Szent Bibliát Sárospatakon. Írt egy héber nyelvtankönyvet is (Sidó grammatica, Buda, 1832). – Irod. Toldy Ferenc: S. J. (Akad. Ért. 1855.)