Kezdőlap

Somoskői Gábor (Somoskő, 1926. júl. 2.Bp., 1971. dec. 1.): kőbányász, a Szakszervezetek Orsz. Tanácsának (SZOT) titkára, építésügyi miniszterhelyettes. Tizenkét éves korában kezdett dolgozni a somoskői kőbányában. 1945-ben belépett az MKP-be, majd a M. Építőmunkások Orsz. Szövetségébe (MÉMOSZ). 1948-ban a MÉMOSZ központi szervezője, illetve a szervezési osztály vezetője, később a szakszervezet titkára lett. 1955–57-ben a SZOT szervezési osztályának h. vezetője. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után részt vett a szakszervezeti mozgalom újjászervezésében. 1957-ben a MÉMOSZ titkárává, 1959-ben főtitkárává és a SZOT Elnökségének tagjává választották. Közben a Szakszervezeti Világszövetség prágai központjában dolgozott (1959). 1959–63-ban az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete (EFEDOSZ) főtitkára s az MSZMP Központi Bizottságának póttagja (1962–66) volt. 1963. dec.-től az MSZMP Központi Bizottsága építési és közlekedési osztályának vezetője, 1965–66-ban az építésügyi min. első helyettese. 1966. jún.-tól a SZOT titkára. Az MSZMP IX. (1966. nov.) és X. kongresszusán (1970. nov.) a Központi Bizottság tagjai sorába választották. A Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségének tagja volt.