Kezdőlap

Somssich Miklós (Sárd, 1784. dec. 6.Sárd, 1870. dec. 19.): politikus, szónok. ~ Pongrác bátyja, ~ Pál apja. Széchényi Ferencnél volt jurátus. Somogy vm.-i birtokos nemes család tagjaként 1806-ban vm.-i aljegyző, 1808-ban főjegyző, 1813-ban másodalispán lett, 1817-től árvaszéki elnök volt, az 1811., 1830., 1832 – 36., 1839 – 40. évi ogy.-eken a vm. egyik követe; a reformkorban a vm.-i liberális ellenzék egyik vezére lett. Később visszavonult a közügyektől. 1840-ben kiadták követtársával, Szegedy Sándorral együtt készített jelentésüket az 1839 – 40-i ogy.-ről.