Kezdőlap

Somssich Pál (Sárd, 1811. jan. 13.Bp., 1888. márc. 5.): politikus, publicista. ~ Miklós fia. Jogi tanulmányok után Somogy vm. jegyzője és 1834 – 44-ben ogy.-i követe. Ezután helytartótanácsos, 1847 – 48-ban Baranya vm. követe. Dessewffy Aurél, majd Széchenyi híveként a „fontolva haladó” konzervatív irányt képviselte. 1848-ban visszavonult, az abszolutizmus idején viszont konzervatív részről az ország önállósága mellett foglalt állást és Deákhoz közeledett. Több országos és Somogy vm.-i vállalkozásban (biztosító, vízszabályozás stb.) vitt vezető szerepet. Az 1861-i és 1865-i ogy.-en Deák politikája mellett lépett fel. 1867 után a képviselőház alelnöke, majd 1869-től 1872-ig elnöke, a fúzió egyik előmozdítója. Utóbb azonban Tisza politikája ellen fordult Apponyi Albert pártjának tagjaként. – F. m. Magyarországnak és királyának tőrvényes joga (Bécs, 1850); Az 1869 – 72. országgyűlés képviselőházának működése (Pest, 1872). – Irod. Újváry Jolán: Saárdi S. P. (Kaposvár, 1936): Véssey Lajosné Somssich Agatha: S. P. élete (Bp., 1944).