Kezdőlap

Somssich Pongrác, gróf (Sárd, 1788. máj. 17.Mike, 1849. aug. 26.): főispán, államtanácsos, az MTA ig. tagja (1830). ~ Miklós öccse. Az egy.-et Pesten végezte. 1811-ben szolgabíró volt Somogyban, 1824-ben alispán, az 1825-ös pozsonyi ogy.-en ellenzéki szellemű követ, 1830-ban alnádor, 1833-ban kir. személynök, Pest-Pilis és Solt vm. főispáni helytartója, 1836-ban Baranya vm. főispánja, 1841-ben államtanácsos. 1845-ben grófi címet kapott. – Irod. S. P. gr. (MTA Almanach, 1863); S. P. (Irod. tört. Közl. 1906.)