Kezdőlap

Sós Júlia, Kéryné Sós (Bp., 1923. okt. 30.Bp., 1968. jún. 23.): pedagógus, szociológus, író. ~ Aladár építész leánya. A bp.-i tudományegy.-en tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. Egy.-i hallgatóként 1943-ban kapcsolatba került a Györffy-kollégistákkal. 1944-től részt vett az antifasiszta illegális mozgalomban. 1945 után a Népi Kollégiumok Orsz. Szövetsége (NÉKOSZ) Apáczai Csere János isk.-kollégiumának tanára. 1949–51-ben az Oleg Kosejov Szovjet-ösztöndíjas Isk.-ban, 1951-től több fővárosi gimn.-ban tanított. A tanítás mellett munkatársa volt 1966. szept.-től az MTA Szociológiai Kutatócsoportjának. Filozófiai, irodalomtörténeti, pedagógiai, szociológiai írásai 1946-tól folyóiratokban jelentek meg (Valóság, Pedagógiai Szemle, Új Írás, Köznevelés, Család és Iskola). – F. m. Arany János (Bp., 1949); Szüleim világa. Egy szárnyaszegett nemzedék (Új Írás, 1965. 7. sz.); Diákévek, diáksorsok (Bp., 1968); Tanárok élete és munkája (posztumusz; Bp., 1969). – Irod. Szesztay András: „Láthatatlan kollégium” és „Iskola”. K. S. J. emlékének (Kultúra és Közönség, 1976. I. sz.).