Kezdőlap

Sóvágó Gábor (Hajdúböszörmény, 1919. jún. 1.Bp., 1983. ápr. 21.): jogász. Jogi diplomáját a debreceni tudományegy.-en 1943-ban szerezte. Ügyvédi, bírói, jogtanácsosi vizsgát is tett. 1943-tól a MÁV igazgatóságán dolgozott, fogalmazó és segédtitkár volt. 1947-ben az Építés- és Közmunkaügyi Min.-ban osztályvezetőnek nevezték ki, majd főosztályvezető lett. 1949. nov.-ben az Építésés Közmunkaügyi Min. I. sz. Szerelőipari Tröszthöz helyezték át pénzügyi előadónak. 1950 febr.-jában mint osztályidegent elküldték a tröszttől. Ezt követően különféle munkahelyeken segédmunkásként dolgozott. Miután letette az edző szakmunkás vizsgát, 1952-ben a Szerszámgépipari Művekhez került, ahol később szabványügyi előadó lett. 1954-től a Magy. Felvonógyárban dolgozott; értékesítési előadó, majd jogtanácsos és osztályvezető. 1957-től a Kohó- és Gépipari Min. Szerszámgépiari Igazgatóságának vezető jogtanácsosavolt. 1967-től nyugdíjbavonulásáig (1980) a bp.-i Élelmiszergépipari Gépgyár és Szerelővállalatnál (ÉLGEP) jogtanácsos, 1971-től vezető jogtanácsos.– F. m. A vállalati jogtanácsosok kézikönyve (Ruttkai Györggyel, Bp., 1980). – Irod. Dr. S. G. (1919-1983) (Magy. Jog, 1983. 5. sz.).