Kezdőlap

Sörös Béla (Nemespécsely, 1877. márc. 14.Losonc, 1939. okt. 2.): ref. püspök. Kolozsvárt, Pápán, Bp.-en és Edinburghben folytatta teológiai tanulmányait. Öt éven át a bp.-i gyűjtőfogház lelkésze. Azután Losoncon lett lelkipásztor, ahol 1925-ben megnyílt az általa szervezett ref. teológiai szeminárium, amelynek nemcsak ig.-ja, de nagyrészt saját költségén fenntartója is volt. 1938-tól a szlovenszkói dunáninneni ref. egyházkerület püspöke lett. – F. m. A magyar liturgia története (Bp., 1904). – Irod. S. B. (Ref. Élet, 1938. 32 – 33. sz.)