Kezdőlap

Sörös Pongrác (Komárom, 1873. aug. 24.Győr, 1919, jan. 5.): bencés tanát, történész, az MTA l. tagja (1909). 1896-ban szentelték pappá, 1898-ban Bp.-en tanári diplomát szerzett. Előbb Pápán, 1899-től Pannonhalmán tanár. A Pannonhalmi Szt. Benedek-rend története c. sorozat egyik szerk.- je, a pannonhalmi . főapátságról (Bp., 1903, 1916) és a bakonybéli apátságról írt kötetek szerzője. – F. m. Forgách Ferenc élete (Bp., 1896); Verancsics Antal élete (Esztergom, 1898); Ghimesi Forgách Simon báró (Bp., 1899); A bakonybéli apátság története (I – II., Bp., 1903 -04); Jerosini Brodarics István (Bp., 1907); Franyó Remig felségábrulási pere (Bp., 1910). – Irod. Hóman Bálint: S. P. (Századok, 1919. 1 – 2. sz.); Erdélyi László: Emlékbeszéd S. P. (1873 – 1919) tag felett (Bp., 1941).