Kezdőlap

Sőtér Istvánné, Jász Veronika (Kassa, 1920. szept. 9.Bp., 1989. máj. 12.): iparművész, grafikus, Jász Dezső lánya, Sőtér István felesége. Gyermekkorában Bukarestben és Bécsben élt. 1931-től Bp.-en járt gimn.-ba, majd az Iparművészeti Isk.-ban tanult. Első férje Füsi József író volt. 1940-ben ment férjhez ~ Istvánhoz. Férje munkatársa volt, és Eperjesi Klára néven több regényének alakja. Illusztrációi könyvekben és folyóiratokban jelentek meg. Naplójából az Új Írás c. folyóirat közölt részleteket (1987). – Irod. Bodnár György: Tragikus végjáték a szigetvilágon. Búcsú S. I.-nétól (Új Írás, 1989. 8. sz.). – Szi. Sőtér István: Az elveszett bárány (r., Bp., 1974); Budai oroszlán (r., Bp., 1978); Eperjesi Klára utazásai (Komoly ének, Bp., 1984); Bárányt szoptató oroszlán (r., Bp., 1988).