Kezdőlap

Sövényházi Márta (16. sz. első fele): domonkos rendi apáca. Neve mint az Érsekújvári- és Thewrewk-kódex egyik másolójáé maradt fenn. A kódexet, mely vallásos elmélkedéseket, prédikációkat, legendákat tartalmaz, hárman másolták az 1529 – 31-es években; legnagyobb részüket, a festett képeket is ~ készítette. Volf György adta ki és látta el bevezetéssel (Nyelvemléktár IX. X.). Mai helyesírással és jegyzetekkel kiadta Toldy Ferenc (Pest, 1855).