Kezdőlap

Sövényházy Ferenc (Ipolyság, 1899. okt. 5.Szeged, 1980. nov. 23.): jogtudós, egyetemi tanár. Egy.-i tanulmányait 1917-21-ben a bp.-i tudományegy.-en végezte, ahol 1924-ben államtudományi, 1925-ben jogtudományi doktori oklevelet szerzett. Közben 1917-18-ban katona volt. 1921-22-ben a bp.-i tudományegy. Közgazdaságtudományi Karán tanult. 1929-ben bírói és ügyvédi szakvizsgát tett. 1923-29-ben a Pestvidéki Törvényszéken joggyakornok, majd bírósági jegyző, 1929-32-ben igazságügymin.-i titkár. 1933-34-ben ösztöndíjas volt Nagy-Britanniában. 1938-ban a Pázmány Péter Tudományegy.-en egy.-i magántanári képesítést szerzett. 1932-40-ben törvényszéki bíró, majd min.-i osztálytanácsos. 1940-44-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegy.-en a kereskedelmi váltójog ny. r. tanára, 1943-44-ben az egy. Közgazdaságtudományi Karának dékánja. 1944-48-ban a kolozsvári Bolyai Tudományegy.-en az összehasonlító román-m. kereskedelmi jog ny. r. tanára. 1948-ban visszatért Mo.-ra. 1948-ban meghívták a szegedi tudományegy. kereskedelemjogi tanszékére, de min.-i jóváhagyás hiányában tanszékét nem foglalta el. 1950-ig egy.-i tanári fizetést kapott. 1951-ben kényszernyugdíjazták. 1952-53-ban Szegeden az Árvédelmi és Folyamszabályozási Hivatalnál bérelszámoló, 1953-57-ben a Délmo.-i Áramszolgáltató Vállalatnál technikus és adminisztrátor, ahol az 1956. évi forradalom idején a munkástanács tagjává választották. Ezért 1957-ben elbocsátották olyan munkakönyvi bejegyzéssel, hogy csak fizikai munkásként alkalmazható. 1958-64-ben a szegedi Gyapjú- és Textilanyagforgalmi Vállalatnál, 1964-66-ban a Vízügyi Igazgatóság Gépüzemében éjjeliőr. 1967-68-ban a szegedi József Attila Tudományegy. Könyvtárának alkalmazottja. Elsősorban a kereskedelmi jog különböző kérdéseivel foglalkozott. – F. m. A részvénytársaságok honossága (Bp., 1926); Oroszország mai részvénytársasági joga (Bp., 1926); Az új bankjogok irányelvei (Bp., 1936); A részvénytársaság felügyelőbizottsága és a hites könyvvizsgálat (Bp., 1938); A részvényes vagyonjoga (Bp., 1939); A hites könyvvizsgálat fejlődése és jövője (Bp., 1941); Jogalkotás és gazdasági élet (Bp., 1942); A jogrendszerről és az újabb jogalkotásról (Kolozsvár, 1944); Az állami vállalatok szervezete (Szeged, 1949); Az angol részvényjog fejlődése (Szeged, 1963).