Kezdőlap

Spanyár Pál (Székelyudvarhely, 1903. ápr. 13.Bp., 1980. ápr. 29.): élelmiszerkémikus, a kémiai tudományok doktora (1957). 1926-ban vegyészmérnöki oklevelet szerzett a bp.-i műegy.-en. 1926-1936 között a műegy. élelmiszeripari tanszékén, majd a bp.-i tudományegy. orvosi karán dolgozott. Itt kezdett foglalkozni az élelmiszerek ellenőrzési és biokémiai kérdéseivel. 1936-1950 között közvetlen ipari gyakorlatot folytatott a Lithophon Vegyipari Rt., a Mezőgazdasági és Kémiai Ipartelepek Rt., a Magy. Konzervgyár, ill. az Erdei Melléktermékeket Feldolgozó Nemzeti Vállalatkeretében. Számosúj eljárás kidolgozása jelzi munkásságát a festékipar, a növényvédőszerek, a háztartási vegyipar, az illóolaj- és aromagyártás területén. 1950-től élelmiszerkémiával foglalkozott, elsősorban élelmiszeranalitikával, a vizsgálati módszerek szabványosításával. 200 dolgozata, 110 szabványa, tankönyvek és szakkönyvek jelzik tudományos aktivitását. Az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottságának tagja volt. – F. m. Élelmiszerek összetétele (Bp., 1953); Tartósító- és húsipari kémia (Bp., 1953); Élelmiszerek érzékszervi értékelése (Bp., 1954); Laboratóriumi gyakorlatok (3-4., Kevei Jánosnéval, Bp., 1963); Az élelmiszerekben előforduló íz- és illatanyagok kémiája (Bp., 1972). – Irod. Vas Károly: S. P. 1903-1980 (Élelmezési Ipar, 1980. 7. sz.); Vas Károly: In memoriam P. S. (Acta Alimentaria, 1980. 9. sz.).