Kezdőlap

Speidl Bódog (Susanovec, 1840 körülBp., 1906. máj. 5.): mérnök. Oklevelét 1869-ben a bp.-i műegy.-en szerezte. 1873-ban az államvasutak szolgálatába állt, s egyúttal a műegy. út- és vasútépítési tanszékén tanársegéd. 1882-től a Keleti pu. vágányelrendezési munkáit tervezte és vezette. 1888-ban a MÁV igazgatóság felépítményi osztályában működött, 1895-től ennek vezetőjeként. Több tanulmányutat tett (1889-ben Svájc, 1894 és 1896-ban Németo. és Ausztria) részben a pályaudvarok, másrészt a belvízi kikötők tanulmányozása céljából. Tervei alapján számos pályaudvar épült v. bővült. 1891-től a műegy.-en a vasútépítési enciklopédia előadója, 1901-től rk. tanára volt.