Kezdőlap

Speiser Ferenc (Apatin, 1854. nov. 17.Kalocsa, 1933. jan. 7.): természettudós, jezsuita. 1872-ben lépett a jezsuita rendbe. Tanulmányait Pozsonyban és az innsbrucki egy.-en végezte. Gimn. tanár volt, 4 éven át a kalocsai kollégium és gimn. ig.-ja, 6 éven át m. rendfőnök. Igen jelentős kalocsai bogárgyűjteménye volt, amely 1948-ban az MNM Állattárába került. Jó részét ő maga gyűjtötte. Hét bogárfajt ő fedezett fel, ezek róla vannak elnevezve. – F. m. Coleopterák Kalocsa vidékéről (Kalocsa, 1883); Kalocsa környékének bogárfaunája (Kalocsa, 1893). – Irod. Hegedül László: I. S. Xav. F. S. J. (Gimn. ért. Kalocsa, 1933); Hegedüs László: A J. T. Szent István kollégium természetrajzi gyűjteményei és kémiai laboratóriuma (Kalocsa, 1940).