Kezdőlap

Sperfogel Konrád (16. sz.): naplóíró. Svájci származású, a 15, sz. végén érkezett Lőcsére. A városnak jegyzője 1514-ben és 1516 – 17-ben, 1522 – 23-ban bírája. 1526-tól 1537-ig terjedő naplója a helyi vonatkozásokon túlmenően is sok eredeti, jellemző megfigyelést tartalmaz. – M. Annales contracti Scepusienses (1526 – 1537) (kivonatosan közli C. Wagner: Analecta Scepusii, II. Vindobonae, 1773).