Kezdőlap

Spilenberg Pál; Spielenberg, Spillenberg (1819. sz.): ügyvéd, lapszerkesztő. Pesten a kir. tábla hites ügyvédje. Szabad elmélkedések a földnek kimérése szerint felállítandó adózás systemájának tökéletlenségéről (Kassa, 1790) c., II. József reformjaival szemben a nemesi ellenállás elvi álláspontját képviselő munkájában számszerű adatokat közöl a parasztok termeléséről és jövedelméről. 1790. okt -tól 1793. márc. 5-ig, megszűnéséig szerk. az Ephemerides Politico-Litterariae c. hetenként kétszer megjelenő lapot. 1795-ben mint védőügyvéd részt vett a Martinovics-perben. 1809-ben felhívást tett közzé egy salétrom- és szódakészítő vállalat alapítására. – Irod. S. P. (Kataszteri Közl. Bp., 1902.)