Kezdőlap

Sporzon Pál (Galgóc, 1831. jan. 12.Magyaróvár, 1917. márc. 25.): mezőgazdasági szakíró. ~ Pál (1867 – 1917) apja. Pozsonyban és a bécsi egy.-en jogi és bölcseleti tanulmányokat folytatott, majd a magyaróvári gazdasági tanintézetben tanult. Gazdatiszti gyakorlat után 1858-ban a József Műegy. ekkor felállított gazdasági és erdészeti tanszékére nevezték ki. 1867-ben a keszthelyi gazdasági felsőbb tanintézet ig.-ja, 1874-től 1890-ben történt nyugdíjazásáig a magyaróvári gazdasági ak. tanára. Élénk szakirodalmi tevékenységet fejtett ki. Gazdasági szaklapokban több száz cikke jelent meg; a gazdasági szakoktatást tanulmányozó külföldi útjairól jelentésekben számolt be. 1866-ban átvette az Erdészeti és Gazdasági Lapok szerkesztését s az általa alapított (1872) Gyakorlati Mezőgazda c. szaklapnak tizenhat éven át szerk.-kiadója volt. – F. m. Gazdasági talajisme (Buda, 1865); A gazdasági szakképzés (Pest, 1868); Az okszerű talajmívelés (Pest, 1871); Mezőgazdasági üzemtan (Magyaróvár, 1881); Gazdasági becsléstan (Magyaróvár, 1885 és 1891). – Irod. S. P. (Mezőgazd. Szle, 1890); Balás Árpád: Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei… (Magyaróvár, 1897); P(éterfy) T(amás): Idősb S. P. (Köztelek, 1917).