Kezdőlap

Sréter János (? , 1655 körül? , 1714. febr. vége v. márc. eleje): kuruc brigadéros. Felvidéki birtokosnemes család sarja. Fiatalon Apafi szolgálatába állt, majd Thököly híve, akinek megbízásából 1684-ben Franciao.-ban járt követségben. Jelen volt Zrínyi Ilona oldalán az ostromlott munkácsi várban. 1694-től Zólyom vm. alispánja, 1703 őszén csatlakozott a kurucokhoz. 1703. okt. 18-án II. Rákóczi Ferenc kinevezte a bányavárosok főkapitányává. 1704-ben egy lovas és egy gyalogos ezred ezereskapitánya és a Zólyom vm.-i fiscalis jószágok ig.-ja. 1705. dec. 18-án brigadéros és a kuruc tüzérség főfelügyelője. 1709. nov. 2-től 1710. ápr. elejéig egyben Eperjes parancsnoka. 1711-ben a fejedelmet követte Lengyelo.-ba, majd a szatmári béke után, 1711. aug.-ban külön amnesztiával hazatért.